Kunskap om livet

andligt, ayurveda, harmoni , ,

Ayurveda är det jag menar, den mångtusenåriga indiska läran om läkekonst för ett bra liv….. En lära om självläkning av kroppen med livsstilsrutiner, som inte bara handlar om maten. Den inehåller också massage, örter, oljor, motion, sömn – hela livsåskådningen. Vi lär oss lyssna på kroppens signaler och får oss möjlighet att behandla obalanser. Genom ayurveda går det att stabilisera sitt humör och känna sig friskare i både kropp och själ.

Ayurvedan delar in oss i tre kroppstyper, doshor – vata, pitta och kapha – de flesta av oss en blandning, men man riktar sig efter största delen. Om en dosha dominerar för mycket kan det komma till obalanser, så genom auyervedisk kost. örter och oljor kan man harmonisera doshorna till ett liv i balans. Detta kan variera pga ålder, årstider, klimat och mycket annat. Passar bra för ett andligt liv.

Ayurveda ökar förståelsen för din egen kropp och ger verktyg för både sund livsstil och bra vardagsrutiner. Om du äter anpasat till din dosha, kan du skapa mer balans och harmoni i ditt liv. Kombinerat med yoga får du en hälsosam livsstil för både kropp och själ. Ayurvediska produkter hittar du bäst i hälsokostaffärer. Det finns också mycket litteratur om kombinationen yoga och ayurveda – Online finns också möjligheten att skicka efter produkter liksom bra kurser, gratis och till bra priser. Jag ville här ge en liten överblick och kommer då och då att gå in på vissa delar.

Med ljus och kärlek från Laura