Vackrast när det skymmer…

Uncategorized , , , , , ,

Vid den här årstiden kommer jag ofta ätt tänka på Pär Lagerkvists dikt “Det är vackrast när det skymmer, all den kärlek himlen rymmer, ligger samlad i ett dunkelt ljus, över jorden, över markens hus….. …….. ………. ………… …….. Träden, molnen, marken där jag går. Jag skall vandra – ensam, utan spår. Man känner sig […]

Läs mer