Empati är medmänsklighet..

blog, Empati , , , , ,

Egentligen att räcka ut en hand av medmänsklighet. Vägen till empati handlar om att bekräfta och att kunna hoppa över till en annan persons utsiktstorn. Vi behöver träna upp vår empati och medkänsla precis som vi måste träna för annat, om vi vill vara bra på det. Lämna vår egen horisont och vika ett hörn åt en annan människas sätt att se världen.

Att acceptera att människor har olika ryggsäckar, olika behov, olika sätt att vara, det är första steget till empati och förståelse.Lev dig in i och försök att känna det den andre känner. Öka din uppmärksamhet Försök att vänligt och empatiskt “läsa av”den andre, även i det som är outsagt. Använd intuitiv förståelse och stäm sedan av. Hjälp den andre att klargöra och sätta ord på det som som ännu inte har uttryckts i klartext. Jag ser att du reagerar…Vad händer….

Var uppmärksam och lyssna aktivt. Lev dig in i vad den andre har att säga. Förstå, acceptera och bekräfta den andres reaktioner utifrån nuvarande omständigheter. Var äkta och genuin, acceptera både den andre och dig själv som unika personer. Våga se olikheter utan att döma. Behandla dig själv och den andre som kompetenta individer.Konsten är att vara med, och inte enot, Det ställs stora krav på oss, om vi vill vara sanna medmänniskor.

Med medmänskliga hälsningar från Laura