Det keltiska korset.

Uncategorized

Hej igen, ni har väl redan förstått att jag tycker mycket om kortläggning som stöd, även när jag använder andra “verktyg”. Allt för att få fram en så bra bild som möjligt. För det mesta blir det en enkel trekortsläggning, Nutid – Situation – Framtid.


Men om tiden finns lägger jag helst det så kallade keltiska korset. En läggning som består av 10 kort och används ända sedan Tarotkortleken [Rider White´s] kom ut 1910. Det är viktigt att korten läggs efter ett speciellt mönster och att ordningen följs.

  1. Det första kortet utgör temat för hela läggningen. Eftersom vi utgår från det så ger kortet tyngd i tolkningen. Det betyder mycket.
  2. Tvåan visar sen, vad som händer just nu och vad som upptar dina tankar och din energi.
  3. Tredje kortet, det är framtidsdrömmarna. Vilket mål du strävar till och chanserna att förverkliga det. Kortet visar vad som händer längre fram i tiden.
  4. Intressant kort som visar vad som kan ligga bakom din nuvarande situation. Det kan vara något i ditt undermedvetna. Förträngda minnen från uppväxten. Kopplingar till dina instinkter, som påverkar beslut som du fattar nu.
  5. Det som skett nyligen.
  6. Vad som kommer att ske inom en nära framtid och vad du kan göra nu för detta.
  7. Du själv som person. Din karaktär, din personlighet, ditt sätt att uttrycka dig.
  8. Ditt hus. Din familj, dina vänner och din omgivning. Atmosfären som skapas runt om dig.
  9. Hur du känner, hoppas, tror. Om du är en optimist eller en pessimist. Tilltron på framtiden.
  10. Resultatet av läggningen. Vad som kommer att ske nu och i framtiden.

Älskar den här läggningen, som jag nu gör under många år. Jag tycker att resultatet oftast stämmer fint och ger en bra inspiration till hur du ska handla i framtiden.

Om du önskar att jag ska lägga det Keltiska Korset för dig, är det bara att du säger till när du ringer.

Med ljus och kärlek från Laura