Min “Book of Shadows”

andligt, ärkeängel, Attraktionslagen , ,

Skuggornas bok, det är boken där jag skriver ner hur jag arbetar med mina magiska ritualer, mina manifestationer och spell. Kan hända på speciella dagar, att jag skriver ner hur jag öppnar min dag och kommer igång med min morgonmagi med hjälp av rökelse och tända ljus för dagens arbeten. Ibland behöver jag en speciell kristall, förutom malakiten som alltid är mitt skydd. Djupandning, meditation och yoga, faktiskt samma ritualer varje morgon – det ger mig stabilitet och lugn. Ser alltid till att följa den rådande månfasen.

Magi är för mig livskraft, energi som vi kan påverka eller till och med manipulera genom energihandlingar. Ju starkare vi tror på det, desto mer kraft vi lägger på det, om så bättre fungerar det. Det är som jag ofta upprepar, övertygelsen som gör att vår önskan blir uppfylld, inte förhoppningen. Grubbla aldrig på hur och varför. Den magiska Attraktionslagen säger just detta….förenklat kan vi säga att de tankar du sänder ut reflekterar du och sänder tillbaka till dig. Visa alltid tacksamhet för det du får. Tacka för det minsta lilla.

Min skuggornas bok är mer än en dagbok, det är en bok om magi som jag själv utför och ibland med beskrivningar om ritualer och besvärjelser. Naturligtvis blir det också mycket om kortläggningar och runors kraft att avslöja framtiden. När blev det som kort eller runor förutspådde? Skuggbokens hemligheter är många och viktiga för medialt arbete. Även ärkeänglarna tar plats i boken, deras betydelse, färger och uppgifter. Lite om deras förbindelse till veckodagar. Detta och mycket mer finns i min hemliga skuggbok, en sierskas dagbok.

MED LJUS OCH KÄRLEK