Ritualer under fullmånen

andligt, Måne , , ,

Det finns ett gammalt ordspråk som säger ….. “Solen ser din kropp. Månen ser din själ”. Om ett par dagar, den 21 september är den här igen, fullmånen i all sin prakt. Tid att börja förbereda sina böner, önskningar eller ritualer.

Det har blivit en vana att leva efter månens alla faser. Speciellt fullmånen och nymånen är de intensivaste, även om andra faser är bra att följa för både uppbyggande och för att trappa ner. Fullmånen är på så vis speciell, att den ger möjligheten att, ska vi säga “dumpa” allt negativt. Månen är symbol för så mycket och vid full måne är energin maximal. Då ger den dig den bästa möjligheten att bli av med negativa energier, dåliga vanor och kanske också människor som belastar dig. Du vet sådana som nästan “äter” dina energier, så att du känner dig dränerad på kraft efter ett möte. Förlåt dig själv och andra under fullmånen. Det betyder inte att du är införstådd med fel och oförrätter, bara att du släpper taget och går vidare. Känner dig fri! Jag förlåter……

Jag brukar skriva det jag vill “bli av med” på tre papperslappar som jag bränner. En i taget, medan jag säger högt vad jag släpper. Jag brukar använda ett grönt ljus, förlåtelsens färg som påminner dig om, att du förlåter som en kärleksakt till dig själv för att kunna gå vidare. Eller blått, som anden, friheten och förlåtelsen. Att tända ljus känns som en nästan andlig handling, som ska stödja intuitionen och hjälpa frisätta negativitet. Jag brukar sitta vid ett skogstjärn i närheten vid den här ljusritualen och blåser de brinnande pappersbitarna ut över vattnet. Men det går precis lika bra med en liten vattenskål hemma.

Skogstjärnen jag skriver om är min älsklingsplats när jag mediterar. Intressant så mycket liv och rörelse det är i skogen på natten och samtidigt inger det en känsla av lugn och fridfullhet. Ibland har jag en känsla av att något djur följer mig på avstånd på hemvägen. Tryggt som beskydd, inte på något sätt hotfullt utan kanske mer av nyfikenhet.

De två kilometer jag har att gå hem, brukar jag använda till att visualisera mitt mål. Riktigt känna in hur mycket bättre allt vore när jag gjort förändringen och lämnat det negativa bakom mig. Helt redo för nystart. Naturmänniska som jag är, älskar jag skogen och mina promenader, men du kan gestalta dina ritualer och ditt fullmåneprogram där du mår bra och känner dig trygg.

Med ljus och kärlek i fullmånens sken, från Laura