Ormar i paradiset…..

Uncategorized , , , ,

Ormen är en av historiens viktigaste symboler. Genom århundraden, ja kanske årtusenden, har de flesta religioner och kulturer använt ormen som symbol. Detta med mycket varierande betydelse. Från lidande, ondska och död till frihet, välstånd, fruktbarhet och läkande. I det gamla Grekland associerades ormen med läkekonsten och symboliserade liv. Där kunde ormar bota. Läkekonstens gud Aklepios hade en orm som följeslagare. Asklepios stav omslingras av ormen som än idag är en symbol för läkekonsten.

I Egypten representerar den likaså läkekonsten. Ormen kan ömsa skinn och föryngras. I Västafrika symboliserar jätteormar regn. På flera håll i Afrika tillber man stora ormar. Pytonormar skyddar mot allt ont och dom tros där vara inkarnerade förfäder. I Indien är ormen väktare av jordens skatter och avbildas ofta framför tempel. Där dyrkas även levande ormar som hålls i tempel. Guden Vishnu vilade på ormen Ananta. Buddah skyddades av en kobra och I den keltiska mytologin så förknippas den med läkande källor och vatten. Bäst av allt tycker jag om Kinas syn på ormen, där den representerar välstånd och klokhet.

I gamla nordiska uppskrifter däremot skildras ormen som listig och ond. I och med kristendomen fick ormen till och med representera djävulen. Han som gav äpplet till Eva i paradiset. I vår nordiska mytologi är Midgårdsormen guden Tors ärkefiende. När de båda möts för en uppgörelse blir resultatet Ragnarök. Jordens undergång. Och i Israel är ormen en ond frestare.

Inom magin tillbeds ormarna som visa, kloka och listiga djur. Ormen kommer visdom och makt och är en symbol för helande krafter. Om du följer ormens väg och byter skinn när nät du är mogen för det, då kommer du ut som en ny människa. Den som har ormen som totemdjur eller kraftdjur, sägs ha starka healingkrafter, som är sammankopplade med jorden och naturen. Människan som har ormen som kraftdjur brukar vara starka och ha en ytterst stark blick, klarseende.

Om du ser en orm, huggorm, vill den oftast ge dig ett tecken. Ormens uppdykande betyder oftast att en större förändring är förestående. Att ditt liv behöver ändra riktning. Tänk över vad du kan göra, för att förbättra ditt välmående. Ormens uppdykande kan också vara ett tecken på att pengar kommer. Genom nytt jobb eller genom vinst. Skulle en snok dyks upp så vill han förmedla att du just nu ska försöka undvika konflikter. Om problem dyker upp ska du föröka fixa dessa med diplomati.

Ljus och kärlek från Laura