Medium tarot

magi, medial, spådom,, tarot , , ,

Att lägga tarotkort är ett perfekt stöd för ett medium. När jag förmedlar budskap från andra sidan, från änglar eller hjälper till med frågor du vill ha svar på, känns det tryggt och bra att ha tarotkorten, som hjälper till och ger en djupare förståelse. För en mer omfattande fråga, där svaret inte blir ett enkelt ja eller nej, är mitt val alltid tarotkorten.

När du som kund vill veta om x kommer att ringa i morgon kväll, som exempel – då blir det nog en pendel som ger svaret. Men vilket hjälpmedel ditt medium än väljer, så är det genom de energier du sänder som svaret kommer. Medium fungerar som kanal för informationen och hjälper dig tyda svaret på din fråga.

Händer ofta att jag lägger tre “snabba” kort för mig själv, medan jag dricker morgonkaffet. En trekortsläggning är också det mest vanliga, när du ringer och vill ha svar på dina funderingar. Jag drar de tre korten direkt efter varandra, när det gäller samma fråga. För meningarna med korten brukar då alla tillsammans ge en bättre helhetsbild. En fördel alltså när man tyder korten.

Har man inte en speciell fråga, utan mer vill veta om sin livssituation, varför allt blev som det blev och vad du kan förvänta dig av framtiden – då brukar jag föreslå det keltiska korset. En läggning med 10 kort, plus ett trumfkort, för att få fram mer detaljer särskilt om framtiden. Tarotkortleken består av 78 kort uppdelad i den lilla Arkanan med 56 kort, fyra olika sviter med 14 kort i varje och den stora Arkanan, trumfsviten, med 22 kort föreställande olika faser i livet..

Ofta gör jag själv så, att jag drar 3 kort ur den lilla Arkanan och tittar på vad de säger. Till avslut drar jag ett kort ur den stora Arkanan, som ett slags sammanfattande länk. När en kund ber mig dra endast ett tarotkort blir det också ett trumfkort ur den stora Arkanan. En av kortlekarna jag använder ligger alltid delad i lilla och stora Arkanan, två högar.

Ett medium är inte bara en person som spår framtiden, utan en vägledare genom livets labyrinter. En person som kan hjälpa dig lösa oklara situationer med hjälp av de mediala gåvor han/hon har. Medium har ofta förmågor som är dominerande. En förmåga kan vara att se energivarelser, änglar eller bortgångna personer. En annan att “se” eller känna in skeenden längre fram i tiden. Många upplever budskap eller hör inre röster, förnimmer dofter, färger eller känslor. Alla medium har inte samma gåvor utan kanske några som i förbindelse med tarotkorten, kan ge en god förmåga att förutsäga framtida skeenden.

Ljus och kärlek från ditt medium Laura