Med änglarnas hjälp

andligt, ärkeängel, drömmar, glädje , , ,

En ängel kan ge dig hjälp och tröst i svåra situationer. Ängeln kan också ge dig glädje och hopp, alltid redo att ingripa när du behöver hjälpen som bäst. Låt dem ta plats i ditt liv, om de inte redan finns där. Alla har minst en skyddsängel vid sin sida. För det mesta flera, så njut av änglarnas närvaro – kanske får du uppleva ett mirakel – många berättr om när de fått änglahjälpen i kritiska situationer.

Vi upplever änglarnas närvaro på olika sätt. Det kan vara ljussken, färger, fjädrar eller annat – till en angenäm värme i kroppen. Förutom skyddsänglar har vi “vanliga” änglar och ärkeänglar. Ärkeänglarna ger oss kraft och kärlek, de förmedlar budskap från Gud och Universum till oss människor och har alla en viss uppgift de tar hand om.

Mikael, den främste av ärkeänglarna – ängeln som är mest lik Gud, han skiner i blått och skyddar oss när vi behöver både beskydd och säkerhet. Han står för sanning och hederlighet. Uriel – naturens egen ängel, står för visdom och visioner. Han skiner i guld och rubinrött och ger oss harmoni och vetskap om andarnas kraft. Rafael. healingens ängel som ger oss lust till skapande och konst, som ger oss kunskaper om både traditionell och alternativmedicin och verkar för samförstånd mellan länder. Min favorit. Det finns många fler, olika antal för olika riktningar. Jag ger dig gärna råd om vilken ärkeängel är mest passande för just din fråga.

En eldens ängel, fire angel, är en ny manifestation av den levande elden. En bevingad kvinna av våldsamma flammor i vingarna, som heter Eld. En varelse som förändras med tiden. Hon tjänar inte längre det Mörka, men framtiden är ännu oviss, kanske har hon lämnat de kända världarna. Om man tänker på boken “Bortom Gryningen” är det väl så.

Men tillbaka till våra skyddsänglar. Ofta får jag frågan, hur man lättast får reda på sin skyddsängels namn. I meditationen brukar jag svara. Sitt gärna med fötterna platt mot golvet och benen i en rak vinkel. Ryggen ska vara rak uppåt eftersom du eftersträvar kontakt med änglarna uppåt. Andas med långa djupa andetag. In genom näsan andningen försätter ut genom munnen. Hela din kropp ända upp i hjärnan blir syresatt. Djupandningen försätter dig i ett meditativt tillstånd. Känn hur lugnet kommer. Flytta dig i tankarna till ett ställe du tycker om att vara på och be din skyddsängel att komma och sätta sig tätt intill. Känn tillit till din skyddsängel. Kanske känner du närvaro på något sätt, låt tiden gå. Försök några daga tills din skyddsängel kommer. Namnet brukar du få, genom att plötsligt ett visst namn upprepas ofta eller att du i drömmen hör namnet. Du känner när det är rätt.

Med änglars ljus och kärlek från Laura