Dina 7 viktigaste chakran…

Uncategorized , , , , ,

Chakrana är grunden i hur vi skapar och uttrycker oss själva. jag använder kunskapen om dessa ofta i mina samtal. så låt oss gå igenom de 7 chakrana.

Vi börjar färden genom chakrasystemet vid roten, Det röda rotchakrat som är kopplat till överlevnad, materiell trygghet, hälsa och vår förmåga att manifestera våra basala behov som mat, värme, trygghet, arbete och bostad. Här ligger också vår fysiska förmåga och vårt vardagsbeteende – och vårt förhållande till pengar. En obalans här kan göra att livet känns tungt. Kanske har du dålig fysisk eller psykisk motståndskraft eller inte tillräckligt med energi för att göra det du vill. Kanske har du problem med ekonomin. Är chakrat i balans känner du dig trygg och tillfreds med tillvaron.

Chakra nr 2 är det orange sexualchakrat. Här finns förhållandet till dina känslor, lust, glädje och sexliv. Hur du fungerar i dina relationer, din kreativitet och dina moralbegrepp, Chakrat handlar också om passion och polaritet. Är detta chakra i obalans upplevs världen runt oss som tom och vi slutar att njuta av livet. Vi bryr oss inte längre. Även brist på självkänsla är tecken på obalans i det här chakrat. Med andra chakrat i balans har du bra självförtroende och det du gör, gör du med lust och glädje.

Chakra, Energi Centra, Organ, Centrum

I det tredje, gula chakrat är vi uppe i eldens manipura. Här handlar det om vår personliga kraft i förhållande till omvärlden. Vårt kraftcentrum som står för vilja, styrka och självkänsla. Det är här som livsenergin, som vi tar upp ur mat och dryck, lagras. Navelchakrat/eldchakrat innehåller också våra obearbetade känslor. Har du obalans här så upplever du handlingsförlamning, kraftlöshet och obeslutsamhet. Om detta chakra är i balans, så upplever du handlingskraft och har förmåga att ta beslut.

Nu har vi kommit till det gröna det fjärde chakrat, hjärtchakrat. Här handlar det om kärlek och medkänsla. Kärlek, vänskap, relationer finns här. Det här chakrat är centrum i ditt energisystem. Allt i och kring ditt liv drivs av hjärtchakrat. En obalans här för till isolation och rädsla för närhet. Depression. Kanske har du en jobbig händelse i bagaget, som behöver tas omhand.

Det blå, femte chakrat, halschakrat är det första av de högre chakrana och är associerat med kommunikation, vibration, självuttryck och verbal kreativitet. Här skapar, kontrollerar och överför vi kommunikation inom oss själva och ut emot omvärlden. Telepatisk förmåga och ditt inre lyssnande, din intuition hänger samman med halschakrat. När halschakrat är i obalans är din kreativitet blockerad. Lyssna inåt och börja se dig själv.

Chakran, Yoga, Meditation, Silhouette

Pannchakrat år det sjätte chakrat, lila, eller det tredje ögat. Det står för intuition, koncentrationsförmåga, fantasi, drömmar, förmåga att visualisera och klärvojans. Här finns en djupare förståelse för skiftningar och krafter i tillvaron. När du öppnar ditt tredje öga skapas direktkontakt med din inre visdomskälla. Obalans visar sig i verklighetsflykt och allt andligt avvisas,

Kronchakrat som är det sjunde chakrat, lyser violett, och står för ett högre medvetande. Här sitter sätet för själen. Meditation bidrar till balans i ditt kronchakra. Meditationen bidrar till en inre förståelse och en inre rening som är lika viktig för själen, som mat och vila är för kroppen.

Ring mig gärna om du behöver hjälp att få något av dina chakran i balans.

Ljus och kärlek från Laura