De fyra elementen…

spådom,, tarot , , , , , ,

Om du brukar ringa mig ibland, har du nog ofta hört mig prata om de fyra elementen. Särskilt i förbindelse med att jag lägger kort för dig. De fyra sviterna i den lilla arkanan är var och en förbundna med ett av elementen. Du har säkert hört mig säga att jag exempelvis dragit en trea i mynt som representerar jordtecknet.

Elementet jord är kopplat till vårt personliga växande. Färgen är grön. I kortleken är det representerat av mynt {pentagram}, som står för den yttre, materiella världen. Det beskriver det jordnära, praktiska. Jorden visar att vi ska respektera allt som växer på vår jord. Hur vi förtjänar vårt uppehälle. Ansvar, stabilitet, personlighet och kraft kännetecknar stjärntecknen Stenbocken, Jungfrun och Oxen som är de viktigaste i den här sviten.

Elementet eld är din drivkraft och din inre glöd. Elden värmer oss och har setts som mänsklighetens vägledare. Färgen är röd. I kortleken är elden representerad av stavarna som står för arbete och våra visioner för framtiden. Den bemästrar vår andlighet och intuition. När vi arbetar med eldens energi, lär vi oss att använda både känslor och vilja konstruktivt. Men passa på, eldkraften gör att de som drivs av den lätt kan bli utbrända. Passion, energi, kraft och entusiasm kännetecknar stjärntecknen Lejonet, Väduren och Skytten som är de viktigaste i sviten Stavar.

Elementet vatten speglar livets flöde och vår förmåga att hålla balansen i olika situationer. Färgen är blå. I kortleken är vattnet representerat av Bägaren, som står för att bemästra känslor och relationer. Så balansen är viktig. Känslighet, visdom, mottaglighet och liv kännetecknar stjärntecknen Fiskarna, Kräftan och Skorpionen som är viktigast i sviten Bägare. Här är relationer och kärlek viktigt.

Elementet luft står för visioner, drömmar och kreativitet. Luften kan vara stark i storm, men lätt som en fjäder vid en vindpust. När luftelementet är i balans kan det se visioner klart och acceptera omgivningen helt och hållet. Färgen är gul. I kortleken representeras luften av svärdet, som tar hand om vårt tänkande och styr vårt mentala välbefinnande. diplomati, intellekt, visioner, kommunikation och kreativitet kännetecknar stjärntecknen Vattumannen, Tvillingarna och Vågen som är viktigast i sviten Svärd.

Med hälsningar, ljus och kärlek från Laura